ေဝးေနဆဲအိပ္မက္သူ

Standard

ေဝးေနဆဲအိပ္မက္သူ
အိပ္မက္ေတြဟာ အိပ္မက္ေတြမမက္ရဲေတာ့ဘူ။
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို အစာသြပ္လို႔ စကားလံုးဆန္းသစ္ဖုိ႔ မရဲေတာ့ဘူး
ေမွာင္မုိက္ျခင္းေတြထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအလင္းေရာင္ေတာက္ပဖို႔ ဆုေတာင္းေနဆဲသူ
ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ေလွွ်ာက္လွမ္းရင္းေျခေခ်ာ္ၾကေနသူ
ဟန္ေဆာင္မႈေတြေအာက္မွာေပ်ာ္ေမြ႕ရင္း အစစ္အမွန္ထင္လာသူ
ျငိမ္သက္မႈေတြနဲ႔အသားတက်ေနထုိင္တတ္ေနခဲ့ရင္း
ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေမ်ာလြင့္တတ္ခဲ့ျပီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s